source: use-cases/wiki/DisplayHomePage @ e2cbee6bade5e323f95a93890f25cde2f23fc340

Revision e2cbee6bade5e323f95a93890f25cde2f23fc340, 424 bytes checked in by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>, 7 years ago (diff)

Added content (use cases scenarios) from Trac wiki.

  • Property mode set to 100644
Line 
1= Przypadek użycia - wyświetlenie strony głównej =
2
3== scenariusz główny ==
4
5=== warunki wstępne ===
6
7  * wyświetlona dowolna strona DashWiki
8
9=== scenariusz ===
10
11|| '''lp.''' || '''gość''' || '''system''' ||
12|| 1. || klika ''wyświetl stronę główną'' ||  ||
13|| 2. ||  || wyświetla stronę główną (przypadek użycia [wiki:UseCases/DisplayPage]) ||
14
15=== warunki wyjściowe ===
16
17'''brak'''
18
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.