source: use-cases/wiki/RemovePage @ e2cbee6bade5e323f95a93890f25cde2f23fc340

Revision e2cbee6bade5e323f95a93890f25cde2f23fc340, 1.1 KB checked in by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>, 7 years ago (diff)

Added content (use cases scenarios) from Trac wiki.

  • Property mode set to 100644
Line 
1= Przypadek użycia - usunięcie strony =
2
3== scenariusz główny ==
4
5=== warunki wstępne ===
6
7  * użytkownik zalogowany
8  * wyświetlona strona, która będzie usuwana
9
10=== scenariusz ===
11
12|| '''lp.''' || '''użytkownik''' || '''system''' ||
13|| 1. || klika przycisk ''usuń stronę'' ||    ||
14|| 2. ||     || wyświetla prośbę o potwierdzenie usunięcia strony ||
15|| 3. || klika przycisk ''potwierdzam'' ||  ||
16|| 4. ||     || usuwa stronę z bazy ||
17|| 5. ||     || zapisuje w historii edycji fakt usunięcia strony ||
18|| 6. ||     || wyświetla stronę główną ||
19
20=== warunki wyjściowe ===
21
22  * DashWiki usuwa stronę z bazy
23  * DashWiki zapisuje rekord edycji w historii strony
24
25----
26
27== scenariusz alternatywny ==
28
29=== warunki wstępne ===
30
31'''brak'''
32
33=== scenariusz ===
34
35|| '''lp''' || '''użytkownik''' || '''system''' ||
36|| 3. || klika przycisk ''anuluj'' ||  ||
37|| 4. ||      || wyświetla potwierdzenie przerwania operacji     ||
38|| 5. ||      || wyświetla stronę, z której scenariusz startował ||
39
40=== warunki wyjściowe ===
41
42'''brak'''
43
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.