source: use-cases/wiki/login.tex @ c06475da018d2cb3d508157910e071e61aec956a

Revision c06475da018d2cb3d508157910e071e61aec956a, 1.8 KB checked in by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>, 7 years ago (diff)

Changed "DashWiki" in LaTeX to \dashwiki.

  • Property mode set to 100644
Line 
1\subsection{logowanie się do \dashwiki{}}
2
3\subsubsection{scenariusz główny}
4
5\paragraph{warunki wstępne}
6
7\begin{itemize}
8  \item wyświetlona dowolna strona \dashwiki{}
9  \item użytkownik nie jest zalogowany (\textit{gość})
10\end{itemize}
11
12\paragraph{scenariusz}
13
14\begin{tabular}[H]{l|p{6cm}|p{6cm}}
15  \textbf{lp.} & \textbf{gość} & \textbf{system} \\ \hline
16  1. & klika przycisk \textit{zaloguj się} & \\ \hline
17  2. &  & wyświetla formularz logowania \\ \hline
18  3. & wprowadza swój login i hasło & \\ \hline
19  4. & klika \textit{wyślij} & \\ \hline
20  5. &  & weryfikuje podany login i hasło \\ \hline
21  6. &  & jeśli OK: wyświetla bieżącą stronę w widoku użytkownika (głównie wzbogaconą o przyciski do edycji strony) \\
22\end{tabular}
23
24\paragraph{warunki wyjściowe}
25
26\begin{itemize}
27  \item \dashwiki{} zapamiętuje login użytkownika dla tej sesji
28\end{itemize}
29
30\subsubsection{scenariusz alternatywny 1}
31
32\paragraph{warunki wstępne}
33
34\textbf{brak}
35
36\paragraph{scenariusz}
37
38\begin{tabular}[H]{l|p{6cm}|p{6cm}}
39  \textbf{lp.} & \textbf{gość} & \textbf{system} \\ \hline
40  3. & gość wciska przycisk \textit{cancel} & \\ \hline
41  4. &  & zamyka okno logowania \\ \hline
42  5. &  & wyświetla bieżącą stronę bez zmian \\
43\end{tabular}
44
45\paragraph{warunki wyjściowe}
46
47\begin{itemize}
48  \item \dashwiki{} jest w tym samym stanie co przed wykonaniem scenariusza
49\end{itemize}
50
51\subsubsection{scenariusz alternatywny 2}
52
53\paragraph{warunki wstępne}
54
55\begin{itemize}
56  \item login i/lub hasło się nie zgadza
57\end{itemize}
58
59\paragraph{scenariusz}
60
61\begin{tabular}[H]{l|p{6cm}|p{6cm}}
62  \textbf{lp.} & \textbf{gość} & \textbf{system} \\ \hline
63  6. &  & wyświetla komunikat o nieudanej próbie zalogowania \\ \hline
64  7. &  & powrót do punktu 2. \\
65\end{tabular}
66
67\paragraph{warunki wyjściowe}
68
69\textbf{brak}
70
71
72
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.