source: use-cases/wiki/login @ e2cbee6bade5e323f95a93890f25cde2f23fc340

Revision e2cbee6bade5e323f95a93890f25cde2f23fc340, 1.4 KB checked in by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>, 7 years ago (diff)

Added content (use cases scenarios) from Trac wiki.

  • Property mode set to 100644
Line 
1= Przypadek użycia - logowanie się do DashWiki =
2
3== scenariusz główny ==
4
5=== warunki wstępne ===
6
7  * wyświetlona dowolna strona DashWiki
8  * użytkownik nie jest zalogowany (''gość'')
9
10=== scenariusz ===
11
12|| '''lp.''' || '''gość''' || '''system''' ||
13|| 1. || klika przycisk ''zaloguj się'' || ||
14|| 2. || || wyświetla formularz logowania ||
15|| 3. || wprowadza swój login i hasło || ||
16|| 4. || klika ''wyślij''  || ||
17|| 5. || || weryfikuje podany login i hasło ||
18|| 6. || || jeśli OK: wyświetla bieżącą stronę w widoku użytkownika (głównie wzbogaconą o przyciski do edycji strony) ||
19
20=== warunki wyjściowe ===
21
22  * DashWiki zapamiętuje login użytkownika dla tej sesji
23
24----
25
26== scenariusz alternatywny 1 ==
27
28=== warunki wstępne ===
29
30'''brak'''
31
32=== scenariusz ===
33
34|| '''lp.''' || '''gość''' || '''system''' ||
35|| 3. || gość wciska przycisk ''cancel'' || ||
36|| 4. || || zamyka okno logowania ||
37|| 5. || || wyświetla bieżącą stronę bez zmian ||
38
39=== warunki wyjściowe ===
40
41  * DashWiki jest w tym samym stanie co przed wykonaniem scenariusza
42
43----
44
45== scenariusz alternatywny 2 ==
46
47=== warunki wstępne ===
48
49  * login i/lub hasło się nie zgadza
50
51=== scenariusz ===
52
53|| '''lp.''' || '''gość''' || '''system''' ||
54|| 6. || || wyświetla komunikat o nieudanej próbie zalogowania ||
55|| 7. || || powrót do punktu 2. ||
56
57=== warunki wyjściowe ===
58
59'''brak'''
60
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.