source: use-cases/wiki/logout @ e2cbee6bade5e323f95a93890f25cde2f23fc340

Revision e2cbee6bade5e323f95a93890f25cde2f23fc340, 527 bytes checked in by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>, 7 years ago (diff)

Added content (use cases scenarios) from Trac wiki.

  • Property mode set to 100644
Line 
1= Przypadek użycia - wylogowanie się =
2
3== scenariusz główny ==
4
5=== warunki wstępne ===
6
7  * wyświetlona dowolna strona DashWiki
8  * użytkownik jest zalogowany
9
10=== scenariusz ===
11
12|| '''lp.''' || '''użytkownik''' || '''system''' ||
13|| 1. || klika na przycik ''wyloguj się'' || ||
14|| 2. || || zapomina o sesji użytkownika (użytkownik staje się gościem) ||
15|| 3. || || wyświetla stronę w widoku gościa ||
16
17=== warunki wyjściowe ===
18
19  * DashWiki zapomina login użytkownika dla tej sesji
20
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.