source: vocabulary/wiki/Vocabulary @ c554022ec5d90227236ad86a30780ce6556942ed

Revision c554022ec5d90227236ad86a30780ce6556942ed, 5.1 KB checked in by Stanislaw Klekot <dozzie@…>, 7 years ago (diff)

Added vocabulary.

This includes current wiki page content (wiki:Vocabulary), Trac-to-LaTeX
converter script from use-cases branch, LaTeX code generated from wiki
content.

Generated LaTeX will need to be adjusted, but the base is OK.

  • Property mode set to 100644
Line 
1= Słownik pojęć =
2
3  * '''monitoring''' -- zbieranie danych o stanie pewnego ''środowiska''
4    dla wykrywania problemów i ich przewidywania, oceny wydajności i/lub
5    przepustowości monitorowanego środowiska i w innych celach
6  * '''system monitoringu''' -- aplikacja lub zespół aplikacji służący do
7    ''monitorowania środowiska''; pozwala wyświetlać i przeszukiwać stan
8    monitorowanych obiektów oraz ostrzegać o niepożądanych zmianach w stanie
9    * '''agent''', '''sonda''' -- aplikacja zbierająca dane wysyłane do
10      ''silnika monitorowania'', zwykle zainstalowana na monitorowanym
11      ''serwerze''
12    * '''silnik monitorowania''' -- aplikacja otrzymująca dane od ''sond'',
13      oceniająca stan ''środowiska'' i wysyłająca ''ostrzeżenia''
14  * '''ostrzeżenie''' -- wiadomość o niepożądanym stanie ''monitorowanego
15    środowiska'' (e-mail, SMS, komunikat na kanale IRC itd.)
16  * '''monitorowane środowisko''' -- zbiór ''serwerów'', ''urządzeń'',
17    ''aplikacji'' i/lub ''usług'', których stan jest w jakiś sposób istotny
18    dla ''administratora''
19    * '''aplikacja''' -- program komputerowy
20    * '''usługa''' -- funkcja spełniana przez pewną aplikację, np. "serwer
21      WWW", "serwer plików", "kolejka drukarki", "repozytorium Subversion"
22    * '''serwer usługi''' --- aplikacja świadcząca tę usługę przez sieć
23    * '''serwer''' -- komputer, na którym świadczona jest jedna lub więcej
24      usług
25    * '''urządzenie''' -- urządzenie elektroniczne połączone z siecią; może to
26      być komputer (również serwer), switch, router, drukarka i inne
27    * '''zasób''' -- parametr urządzenia, aplikacji lub usługi, który może być
28      ''monitorowany'', np. miejsce na dysku, obciążenie serwera, wielkość
29      ruchu sieciowego (B/s, pkt/s)
30  * typy informacji o ''zasobach'':
31    * '''metryka''' -- wartość liczbowa ''zasobu''
32    * '''stan''' -- stan ''zasobu'' opisany jednym hasłem z ustalonej listy,
33      np. z listy "w normie", "ostrzeżenie", "stan krytyczny", "nieznane"
34    * '''free-form text''' -- opis słowny bez ustalonej struktury, dający
35      przede wszystkim kontekst komunikatu ''administratorowi''
36    * '''wykres''' -- reprezentacja zmian pewnej ''metryki'', zwykle
37      w dziedzinie czasu; ''wykres'' ma formę pliku graficznego (PNG, GIF,
38      JPEG)
39    * '''lista''' -- uporządkowany zbiór zera lub więcej elementów innego
40      ''typu danych'' (np. lista metryk, lista tekstów)
41  * '''dashboard''' -- strona webowa, która wyświetla informacje zebrane przez
42    system monitoringu w z góry zdefiniowanej formie
43  * edycja dashboarda
44    * '''rewizja''' -- wersja ''dashboarda'', mająca numer porządkowy, datę
45      utworzenia i informację o autorze zmiany; każda zmiana ''dashboarda'' ma
46      odpowiadającą jej ''rewizję''; ''rewizja'' może odpowiadać usunięciu
47      ''dashboarda''
48    * '''usunięty dashboard''' -- ''dashboard'', którego najnowsza ''rewizja''
49      odpowiada operacji usunięcia
50    * '''lista stron''' -- lista ''dashboardów'', które nie zostały usunięte
51    * '''historia edycji strony''' -- lista ''rewizji'' danego ''dashboarda''
52    * '''historia edycji wszystkich stron''' -- lista ''rewizji'' wszystkich
53      ''dashboardów'', wliczając ''dashboardy usunięte''
54  * '''wiki''' -- aplikacja webowa (bądź część aplikacji), która wyświetla
55    sformatowany tekst i pozwala zmieniać ten tekst bez potrzeby ściągania
56    (i po edycji zamieszczania z powrotem) pliku źródłowego i bez uruchamiania
57    dodatkowej aplikacji (edytora)
58    * '''język formatowania''' -- metoda oznaczania sposobu formatowania
59      (rodzaj fontu, pogrubienie, kursywa, kolor itd.) fragmentów tekstu
60    * '''parser języka formatowania''' -- część ''wiki'' odpowiedzialna za
61      zamianę ''języka formatowania'' na formę używaną przez ''wiki'' do
62      prezentacji danych (zwykle HTML)
63  * '''zewnętrzne źródło informacji''' -- usługa (niebędąca częścią DashWiki),
64    z której DashWiki pobiera informacje (zwykle dane jakiegoś ''zasobu'', np.
65    ''metryka'', ''stan'' lub ''tekst'' opisujący ten ''zasób'') do
66    wyświetlenia
67    * '''makro''' -- sposób wskazania w ''języku formatowania'' DashWiki
68      odwołania do ''zewnętrznego źródła informacji''
69  * '''zewnętrzna webaplikacja''', '''zewnętrzna strona''' -- zasób dostępny
70    przez przeglądarkę WWW; nie musi (choć może) być częścią monitorowanego
71    środowiska
72  * użytkownicy
73    * '''administrator''' -- osoba, która instaluje i utrzymuje aplikacje,
74      sieci i systemy
75    * '''administrator !DashWiki''' -- osoba, która utrzymuje instancję,
76      dodaje i usuwa użytkowników DashWiki
77    * '''gość''' -- osoba niezalogowana, która może przeglądać dashboardy, ale
78      nie może ich edytować
79    * '''użytkownik''' -- osoba zalogowana, która może przeglądać dashboardy
80      i definiować, jakie informacje są wyświetlane na poszczególnych
81      dashboardach (w tym również tworzyć nowe dashboardy)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.