Changeset 67fdae0e986614e255862b0b2605ddaf342fab6e


Ignore:
Timestamp:
15.03.2013 13:39:00 (7 years ago)
Author:
Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Branches:
documentation
Children:
c554022ec5d90227236ad86a30780ce6556942ed
Parents:
282b5ac139d326142476e33adde756c58bdc6eaa
git-author:
Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…> (10.03.2013 21:21:28)
git-committer:
Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…> (15.03.2013 13:39:00)
Message:

[on behalf of tdrag] Added few requirements.

Location:
vision
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vision/vision.tex

  r282b5a r67fdae  
  266266    możliwość wstawiania na stronie linków do zewnętrznych zasobów (np. 
  267267    dokumentacji, Wikipedii itp.) 
  268   \item[FEAT 23] \reqnf \\ 
   268  \item[FEAT 23] \reqfunc \\ 
   269    gość może przeglądać utworzone strony DashWiki ale nie może nic edytować 
   270  \item[FEAT 24] \reqfunc \\ 
   271    użytkownik może przeglądać i edytować całą DashWiki 
   272  \item[FEAT 25] \reqfunc \\ 
   273    administrator może dodawać i usuwać użytkowników 
   274  \item[FEAT 26] \reqnf \\ 
  269275    łatwe rozszerzenie aplikacji o obsługę nowego protokołu 
  270276  \clearpage 
  271   \item[FEAT 24] \reqnf \\ 
   277  \item[FEAT 27] \reqnf \\ 
  272278    łatwe rozszerzanie/zmienianie aplikacji przez administratora (popularność 
  273279    wśród administratorów frameworka i języka, w którym \dashwiki{} jest 
  274280    napisane) 
  275   \item[FEAT 25] \reqnf \\ 
   281  \item[FEAT 28] \reqnf \\ 
  276282    łatwa instalacja aplikacji 
  277   \item[FEAT 26] \reqnf \\ 
   283  \item[FEAT 29] \reqnf \\ 
  278284    wygodny język formatowania (opisu) \term{dashboarda} 
  279   \item[FEAT 27] \reqnf \\ 
   285  \item[FEAT 30] \reqnf \\ 
  280286    łatwe rozszerzanie języka formatowania (parser wygenerowany z gramatyki) 
  281   \item[FEAT 28] \reqnf \\ 
   287  \item[FEAT 31] \reqnf \\ 
  282288    dostępność \dashwiki{} z komputerów i urządzeń mobilnych (\dashwiki{} 
  283289    wykonane jako webaplikacja) 
  284   \item[FEAT 29] \reqnf \\ 
   290  \item[FEAT 32] \reqnf \\ 
  285291    aplikacja powinna być lekka, tzn. uruchamiać się na systemach z 256 MB 
  286292    pamięci RAM 
  287   \item[FEAT 30] \reqnf \\ 
   293  \item[FEAT 33] \reqnf \\ 
  288294    rozwiązanie musi posiadać spójny graficzny interfejs użytkownika (wygląd 
  289295    ekranu, obsługa klawiszy funkcyjnych, menu) 
  290   \item[FEAT 31] \reqnf \\ 
   296  \item[FEAT 34] \reqnf \\ 
  291297    kod źródłowy i UI (interfejs użytkownika) w języku angielskim 
  292298\end{description} 
   
  363369    31 & & & & & \\ 
  364370  \hline 
   371        32 & & & & & \\ 
   372  \hline 
   373        33 & & & & & \\ 
   374  \hline 
   375        34 & & & & & \\ 
   376  \hline 
  365377\end{longtable} 
  366378 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.