Changeset b109f53a43ce51ca9aeee9b21f6fb2984dc81bb4


Ignore:
Timestamp:
13.04.2013 18:01:43 (7 years ago)
Author:
Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Branches:
documentation
Children:
bea88f3201d70503ea5b56482553e1b8fdbe27ec
Parents:
8390adc185546e24a11a5d969a81f5de9ebed562
git-author:
Stanislaw Klekot <dozzie@…> (13.04.2013 18:01:43)
git-committer:
Stanislaw Klekot <dozzie@…> (13.04.2013 18:01:43)
Message:

Added changelog to vision and vocabulary documents.

Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vision/vision.tex

  r67fdae rb109f5  
  3232 
  3333\title{Wizja aplikacji \dashwiki} 
  34 \author{ 
  35   Magdalena Baczyńska \\ 
  36   Tomasz Drąg \\ 
  37   Stanisław Klekot \\ 
  38   Bartłomiej Żmudziński 
  39 } 
  40 \date{26 lutego 2013} 
   34\date{} 
  4135 
  4236\begin{document} 
   
  4539 
  4640\setlist{noitemsep,leftmargin=*} 
   41 
   42\section*{Historia zmian} % {{{ 
   43 
   44\begin{longtable}{|p{1.7cm}|p{1.0cm}|p{6.2cm}|p{3.7cm}|} 
   45  \hline 
   46    \textbf{Data} & \textbf{Wersja} & \textbf{Opis} & \textbf{Autor} \\ 
   47  \hline \endhead 
   48    2013/03/10 & 1.1 & Rozszerzona lista wymagań. & Tomasz Drąg \\ 
   49  \hline 
   50    2013/02/26 & 1.0 & Wersja podstawowa. & 
   51      Magdalena Baczyńska \newline 
   52      Tomasz Drąg \newline 
   53      Stanisław Klekot \newline 
   54      Bartłomiej Żmudziński \\ 
   55  \hline 
   56\end{longtable} 
   57 
   58% }}} 
  4759 
  4860\section{Wprowadzenie} % {{{ 
 • vocabulary/vocabulary.tex

  rc55402 rb109f5  
  3131%----------------------------------------------------------------------------- 
  3232 
  33 \title{Wizja aplikacji \dashwiki} 
  34 \author{ 
  35   Magdalena Baczyńska \\ 
  36   Tomasz Drąg \\ 
  37   Stanisław Klekot \\ 
  38   Bartłomiej Żmudziński 
  39 } 
  40 \date{12 kwietnia 2013} 
   33\title{Słownik domenowy dla aplikacji \dashwiki} 
   34\date{} 
  4135 
  4236\begin{document} 
   
  4640\setlist{noitemsep,leftmargin=*} 
  4741 
  48 \section{Historia zmian} % {{{ 
   42\section*{Historia zmian} % {{{ 
  4943 
  5044\begin{longtable}{|p{1.7cm}|p{1.0cm}|p{6.2cm}|p{3.7cm}|} 
  5145  \hline 
  5246    \textbf{Data} & \textbf{Wersja} & \textbf{Opis} & \textbf{Autor} \\ 
   47  \hline \endhead 
   48    2013/04/12 & 1.1 & Uzupełnione słownictwo. & Stanisław Klekot \\ 
  5349  \hline 
  54     2013/04/12 & 1.1 & Uzupełnione słownictwo. & Stanisław Klekot \\ 
  55   \hline \endhead 
  56     2013/03/02 & 1.0 & Wersja podstawowa & 
   50    2013/03/02 & 1.0 & Wersja podstawowa. & 
  5751      Magdalena Baczyńska \newline 
  5852      Tomasz Drąg \newline 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.