Changeset d8cd9d76a750cc4d39969448aed0c8c5177fd798


Ignore:
Timestamp:
13.04.2013 13:49:49 (6 years ago)
Author:
Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Branches:
documentation
Children:
60b23a3a6bb885ee50d342625f9ea639ecea16ed
Parents:
c554022ec5d90227236ad86a30780ce6556942ed
git-author:
Stanislaw Klekot <dozzie@…> (13.04.2013 13:49:49)
git-committer:
Stanislaw Klekot <dozzie@…> (13.04.2013 13:49:49)
Message:

Updated generated LaTeX.

Some missing formatting (line break in italics), changing double quotes to
LaTeX quotes, word breaking rules, non-breaking spaces.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vocabulary/wiki/Vocabulary.tex

  rc55402 rd8cd9d  
  1 = Słownik pojęć = 
  2  
  31\begin{itemize} 
  42  \item \textbf{monitoring} -- zbieranie danych o stanie pewnego \textit{środowiska} 
   
  1311      \textit{serwerze} 
  1412    \item \textbf{silnik monitorowania} -- aplikacja otrzymująca dane od \textit{sond}, 
  15       oceniająca stan \textit{środowiska} i wysyłająca \textit{ostrzeżenia} 
   13      oceniająca stan \textit{środowiska} i~wysyłająca \textit{ostrzeżenia} 
  1614  \end{itemize} 
  17   \item \textbf{ostrzeżenie} -- wiadomość o niepożądanym stanie ''monitorowanego 
  18     środowiska'' (e-mail, SMS, komunikat na kanale IRC itd.) 
   15  \item \textbf{ostrzeżenie} -- wiadomość o niepożądanym stanie \textit{monitorowanego 
   16    środowiska} (e-mail, SMS, komunikat na kanale IRC itd.) 
  1917  \item \textbf{monitorowane środowisko} -- zbiór \textit{serwerów}, \textit{urządzeń}, 
  2018    \textit{aplikacji} i/lub \textit{usług}, których stan jest w jakiś sposób istotny 
   
  2220  \begin{itemize} 
  2321    \item \textbf{aplikacja} -- program komputerowy 
  24     \item \textbf{usługa} -- funkcja spełniana przez pewną aplikację, np. "serwer 
  25       WWW", "serwer plików", "kolejka drukarki", "repozytorium Subversion" 
   22    \item \textbf{usługa} -- funkcja spełniana przez pewną aplikację, np. ,,serwer 
   23      WWW'', ,,serwer plików'', ,,kolejka drukarki'', ,,repozytorium Subversion'' 
  2624    \item \textbf{serwer usługi} --- aplikacja świadcząca tę usługę przez sieć 
  2725    \item \textbf{serwer} -- komputer, na którym świadczona jest jedna lub więcej 
   
  3735    \item \textbf{metryka} -- wartość liczbowa \textit{zasobu} 
  3836    \item \textbf{stan} -- stan \textit{zasobu} opisany jednym hasłem z ustalonej listy, 
  39       np. z listy "w normie", "ostrzeżenie", "stan krytyczny", "nieznane" 
   37      np. z listy ,,w normie'', ,,ostrzeżenie'', ,,stan krytyczny'', ,,nieznane'' 
  4038    \item \textbf{free-form text} -- opis słowny bez ustalonej struktury, dający 
  4139      przede wszystkim kontekst komunikatu \textit{administratorowi} 
   
  4745  \end{itemize} 
  4846  \item \textbf{dashboard} -- strona webowa, która wyświetla informacje zebrane przez 
  49     system monitoringu w z góry zdefiniowanej formie 
   47    system monitoringu w~z~góry zdefiniowanej formie 
  5048  \item edycja dashboarda 
  5149  \begin{itemize} 
   
  8785    \item \textbf{administrator} -- osoba, która instaluje i utrzymuje aplikacje, 
  8886      sieci i systemy 
  89     \item \textbf{administrator !\dashwiki{}} -- osoba, która utrzymuje instancję, 
   87    \item \textbf{administrator \dashwiki{}} -- osoba, która utrzymuje instancję, 
  9088      dodaje i usuwa użytkowników \dashwiki{} 
  9189    \item \textbf{gość} -- osoba niezalogowana, która może przeglądać dashboardy, ale 
   
  9391    \item \textbf{użytkownik} -- osoba zalogowana, która może przeglądać dashboardy 
  9492      i definiować, jakie informacje są wyświetlane na poszczególnych 
  95       dashboardach (w tym również tworzyć nowe dashboardy) 
   93      dashboardach (w tym również tworzyć nowe \textit{dash\-bo\-ar\-dy}) 
  9694  \end{itemize} 
  9795\end{itemize} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.