Changeset f02780a78c461dc731345c84732ef57161ac63b3


Ignore:
Timestamp:
13.05.2013 00:25:16 (8 years ago)
Author:
Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Branches:
documentation
Parents:
60819aae97ff05a4b4a63616f581ee7d59d86cc9 (diff), 0abc40bee6bdc7add1caeb6bb006e7b686260939 (diff)
Note: this is a merge changeset, the changes displayed below correspond to the merge itself.
Use the (diff) links above to see all the changes relative to each parent.
git-author:
Stanislaw Klekot <dozzie@…> (13.05.2013 00:25:16)
git-committer:
Stanislaw Klekot <dozzie@…> (13.05.2013 00:25:16)
Message:

Merge tag 'use-cases' into documentation

Files:
22 added
18 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • use-cases/use-cases.tex

  r4f767f r0abc40  
  3232 
  3333\newcommand{\diagram}[2]{ 
  34   \fbox{ 
  35     \begin{minipage}[b]{0.92\textwidth} 
  36       \centering 
  37       \captionsetup{type=figure} 
  38       \includegraphics[width=\linewidth]{#1} 
  39       \caption*{#2} 
  40     \end{minipage} 
  41   } 
   34  \begin{minipage}[b]{\textwidth} 
   35    \centering 
   36    \captionsetup{type=figure} 
   37    \includegraphics[width=0.75\linewidth]{#1} 
   38    \caption*{#2} 
   39  \end{minipage} 
  4240} 
  4341 
   
  4846\title{\dashwiki{} --- przypadki użycia} 
  4947\author{ 
  50   Magdalena Baczyńska \\ 
  51   Tomasz Drąg \\ 
  52   Stanisław Klekot \\ 
   48  Magdalena Baczyńska, 
   49  Tomasz Drąg, 
   50  Stanisław Klekot, 
  5351  Bartłomiej Żmudziński 
  5452} 
   
  6765 
  6866% TODO: prettier formatting 
  69 \begin{itemize} 
  70   \item gość 
  71   \item użytkownik (zalogowany) 
  72   \item administrator 
  73 \end{itemize} 
   67\begin{description} 
   68  \item[gość] osoba niezalogowana, przeglądająca \dashwiki{} w celu uzyskania 
   69    informacji o stanie systemu przedstawionego w aplikacji 
   70  \item[użytkownik (zalogowany)] osoba zalogowana, która może zarówno 
   71    przeglądać strony, jak i je edytować 
   72  \item[administrator] osoba odpowiedzialna za instalację \dashwiki{}, 
   73    zarządzająca kontami użytkowników 
   74\end{description} 
  7475 
  7576%\subsection{Systemy zewnętrzne} 
   
  8485 
  8586% }}} 
  86  
  87 \clearpage 
  8887 
  8988\section{Scenariusze przypadków użycia} % {{{ 
 • use-cases/wiki/AddMacro.tex

  r96e109 rb855fc  
  1 \subsection{dodanie makra} 
   1\subsection{dodanie zewnętrznego źródła informacji (makra)} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na zdefiniowanie nowego źródła informacji, które będą 
   4wyświetlane w \term{dashboardach}. W opisie strony takiego źródła używa się 
   5analogicznie do wywołania funkcji w językach programowania. 
  26 
  37\subsubsection{scenariusz główny} 
   
  610 
  711\begin{itemize} 
  8   \item wyświetlona lista makr (scenariusz UseCases/ListMacros) 
   12  \item wyświetlona lista makr 
  913\end{itemize} 
  1014 
 • use-cases/wiki/AddUser.tex

  r96e109 rb855fc  
  11\subsection{dodanie użytkownika} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala administratorowi na zdefiniowanie nowego konta, 
   4z którego od tej pory będzie można edytować strony. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
   
  69 
  710\begin{itemize} 
  8   \item wyświetlona lista użytkowników (UseCases/ShowUsers) 
   11  \item wyświetlona lista użytkowników 
  912\end{itemize} 
  1013 
   
  1215 
  1316\begin{tabular}[H]{l|p{6cm}|p{6cm}} 
  14   \textbf{lp.} & \textbf{admin} & \textbf{system} \\ \hline 
   17  \textbf{lp.} & \textbf{administrator} & \textbf{system} \\ \hline 
  1518  1. & klika przycisk \textit{dodaj użytkownika} & \\ \hline 
  1619  2. &  & wyświetla formularz dodawania użytkownika \\ \hline 
   
  3740 
  3841\begin{tabular}[H]{l|p{6cm}|p{6cm}} 
  39   \textbf{lp.} & \textbf{admin} & \textbf{system} \\ \hline 
   42  \textbf{lp.} & \textbf{administrator} & \textbf{system} \\ \hline 
  4043  4. & klika przycisk \textit{anuluj} & \\ \hline 
  4144  5. &  & wyświetla komunikat potwierdzający przerwanie operacji \\ 
   
  6366 
  6467\begin{tabular}[H]{l|p{6cm}|p{6cm}} 
  65   \textbf{lp.} & \textbf{admin} & \textbf{system} \\ \hline 
   68  \textbf{lp.} & \textbf{administrator} & \textbf{system} \\ \hline 
  6669  6. &  & wyświetla komunikat błędu \\ \hline 
  6770  7. &  & powrót do punktu 2. (formularz wstępnie wypełniony) \\ 
 • use-cases/wiki/CreatePage.tex

  rc06475 rb855fc  
  11\subsection{dodanie strony} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na zdefiniowanie nowego \term{dashboarda}: jego 
   4wyglądu i informacji, które ma prezentować. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
 • use-cases/wiki/DisplayAllPages.tex

  rc06475 rb855fc  
  1 \subsection{wyświetlenie historii edycji} 
   1\subsection{wyświetlenie listy stron} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na wyświetlenie wszystkich zdefiniowanych aktualnie 
   4\term{dashboardów} i przejście do dowolnego z nich (odnośniki). 
   5 
   6Strony, które zostały oznaczone jako usunięte, nie powinny się znajdować na 
   7tej liście. 
  28 
  39\subsubsection{scenariusz główny} 
 • use-cases/wiki/DisplayFullHistory.tex

  rc06475 rb855fc  
  11\subsection{wyświetlenie historii edycji} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na przejrzenie pełnej historii edycji, wliczając w to 
   4strony usunięte. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
 • use-cases/wiki/DisplayHomePage.tex

  rc06475 rb855fc  
  11\subsection{wyświetlenie strony głównej} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na przejście z dowolnej strony do strony głównej 
   4\dashwiki. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
   
  1417  \textbf{lp.} & \textbf{gość} & \textbf{system} \\ \hline 
  1518  1. & klika \textit{wyświetl stronę główną} & \\ \hline 
  16   2. &  & wyświetla stronę główną (przypadek użycia UseCases/DisplayPage) \\ 
   19  2. &  & wyświetla stronę główną (przypadek użycia wyświetlania strony) \\ 
  1720\end{tabular} 
  1821 
 • use-cases/wiki/DisplayPage.tex

  rc06475 rb855fc  
  11\subsection{wyświetlenie strony} 
   2 
   3Ten przypadek użycia jest najczęściej wywoływaną funkcją aplikacji. Pozwala 
   4wyświetlić stronę, którą zażyczył sobie użytkownik (zalogowany lub gość). 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
 • use-cases/wiki/EditMacro.tex

  r96e109 rb855fc  
  1 \subsection{edycja makra} 
   1\subsection{edycja zewnętrznego źródła informacji (makra)} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na zmianę definicji makra bez konieczności usuwania 
   4go i ponownego definiowania. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
   
  69 
  710\begin{itemize} 
  8   \item wyświetlona lista makr (scenariusz UseCases/ListMacros) 
   11  \item wyświetlona lista makr 
  912\end{itemize} 
  1013 
 • use-cases/wiki/EditPage.tex

  rc06475 rb855fc  
  11\subsection{edycja strony} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na zmianę definicji utworzonego wcześniej 
   4\term{dashboarda}. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
 • use-cases/wiki/ListMacros.tex

  r96e109 rb855fc  
  1 \subsection{listowanie makr} 
   1\subsection{listowanie zewnętrznych źródeł informacji (makr)} 
   2 
   3Przypadek użycia umożliwia zbiorcze wyświetlenie makr, które zostały 
   4zdefiniowane w tej instalacji aplikacji. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
 • use-cases/wiki/RemoveMacro.tex

  r96e109 rb855fc  
  1 \subsection{usunięcie makra} 
   1\subsection{usunięcie zewnętrznego źródła informacji (makra)} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na usunięcie makra, które przestało być potrzebne. 
  24 
  35\subsubsection{scenariusz główny} 
   
  68 
  79\begin{itemize} 
  8   \item wyświetlona lista makr (scenariusz UseCases/ListMacros) 
   10  \item wyświetlona lista makr 
  911\end{itemize} 
  1012 
 • use-cases/wiki/RemovePage.tex

  rc06475 rb855fc  
  11\subsection{usunięcie strony} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na usunięcie strony, która przestała być potrzebna. 
   4Do starych wersji strony nadal można się dostać przez historię. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
 • use-cases/wiki/RemoveUser.tex

  r96e109 rb855fc  
  11\subsection{usunięcie użytkownika} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na usunięcie konta użytkownika, a tym samym 
   4uniemożliwienie mu edycji stron. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
   
  69 
  710\begin{itemize} 
  8   \item wyświetlona lista użytkowników (UseCases/ShowUsers) 
   11  \item wyświetlona lista użytkowników 
  912\end{itemize} 
  1013 
   
  1215 
  1316\begin{tabular}[H]{l|p{6cm}|p{6cm}} 
  14   \textbf{lp.} & \textbf{admin} & \textbf{system} \\ \hline 
   17  \textbf{lp.} & \textbf{administrator} & \textbf{system} \\ \hline 
  1518  1. & klika przycisk \textit{usuń} (przy użytkowniku) & \\ \hline 
  1619  2. &  & wyświetla prośbę o potwierdzenie usunięcia użytkownika \\ \hline 
   
  3639 
  3740\begin{tabular}[H]{l|p{6cm}|p{6cm}} 
  38   \textbf{lp.} & \textbf{admin} & \textbf{system} \\ \hline 
   41  \textbf{lp.} & \textbf{administrator} & \textbf{system} \\ \hline 
  3942  3. & klika przycisk \textit{anuluj} & \\ \hline 
  4043  4. &  & wyświetla komunikat potwierdzający anulowanie operacji \\ \hline 
 • use-cases/wiki/ShowUsers.tex

  r96e109 rb855fc  
  11\subsection{wyświetlenie listy użytkowników} 
   2 
   3Przypadek użycia pozwala na wyświetlenie spisu użytkowników, jacy są 
   4zdefiniowani w tej instalacji aplikacji. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
   
  1013 
  1114\begin{tabular}[H]{l|p{6cm}|p{6cm}} 
  12   \textbf{lp.} & \textbf{admin} & \textbf{system} \\ \hline 
   15  \textbf{lp.} & \textbf{administrator} & \textbf{system} \\ \hline 
  1316  1. & klika przycisk \textit{wyświetl użytkowników} & \\ \hline 
  1417  2. &  & wczytuje listę użytkowników z bazy \\ \hline 
 • use-cases/wiki/login.tex

  rc06475 rb855fc  
  11\subsection{logowanie się do \dashwiki{}} 
   2 
   3Przypadek użycia służy do przejścia z trybu gościa (strony \term{tylko do 
   4odczytu}) do trybu użytkownika (\term{odczyt i zapis} stron). 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
 • use-cases/wiki/logout.tex

  rc06475 rb855fc  
  11\subsection{wylogowanie się} 
   2 
   3Przypadek odwrotny do logowania się --- umożliwia przejście z trybu 
   4użytkownika do trybu gościa. 
  25 
  36\subsubsection{scenariusz główny} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.