Milestone model danych

Completed 6 years ago (13.04.2013 22:06:43)

Diagram klas, opracowany na podstawie architektury aplikacji.

NOTE: Nie będziemy się tym zajmować. Prowadząca chce zobaczyć przede wszystkim produkt, czyli działający program.

Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap.