Milestone realizacja przypadków użycia

Completed 6 years ago (13.04.2013 22:07:12)

Diagramy klas i sekwencji (jak to ma wyglądać?) dla wątków w przypadkach użycia.

NOTE: Nie będziemy się tym zajmować. Prowadząca chce zobaczyć przede wszystkim produkt, czyli działający program.

Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap.