Ticket #2 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

pierwsze podejście do UI

Reported by: dozzie Owned by: dozzie
Priority: normal Milestone: prototyp interfejsu użytkownika
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Do wtorku 12.03 przydałby się testowy interfejs użytkownika. Z niego będzie zrobiony prototyp (screenshoty).

Wcześniej potrzebne będą diagram przypadków użycia i ich scenariusze (te ostatnie w powinny być proste, więc nie trzeba za bardzo na nie czekać).

Child Tickets

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by dozzie

Przygotowałem drobny projekt Django. Webaplikacja przygotowana do użycia jest tutaj: http://dashwiki.jarowit.net/deployed/prototype/.

Na chwilę obecną to jedynie szkielet, który sprawdza działanie Django.

comment:2 Changed 7 years ago by dozzie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Prototyp działa. Ominąłem jedynie zarządzanie użytkownikami, bo jeszcze nie wiadomo, czy to nie będzie robione z wiersza poleceń.

Note: See TracTickets for help on using tickets.