Ticket #24 (closed task: fixed)

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

przygotować diagram zależności między szablonami DashWiki

Reported by: dozzie Owned by: dozzie
Priority: normal Milestone: architektura aplikacji
Component: Keywords:
Cc: Parent ID:

Description

Na zjazd 4 potrzebny będzie diagram architektury aplikacji. Większą część będzie stanowić opis funkcji, które Django nazywa widokami (views.py) (#23), ale przyda się też standaryzacja szablonów HTML.

Trzeba sporządzić diagram zależności między szablonami. Głównie będzie to dotyczyć dziedziczenia, może też odrobiny nawigacji w ramach jednego przypadku użycia (lista makr -> usuń -> potwierdź -> usunięte).

Child Tickets

Attachments

diagram_pakietow.pdf (33.7 KB) - added by mbaczynska 6 years ago.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by dozzie

Niestety nie wiem, co będzie lepiej pasować: diagram komponentów czy diagram pakietów. Chyba pakietów, ale może być i tak, że nada się zupełnie inny typ diagramu.

Changed 6 years ago by mbaczynska

comment:2 Changed 6 years ago by mbaczynska

Staszek, tak to zrobiłam. W sumie to nie jestem pewna czy o to chodzi. Internet w różny sposób podchodzi do problemu. W mojej wersji mam problem gdzie i jak dołączyć login i logout. Mam czas więc nie ma problemu żebym nad tym posiedziała, ale jeśli moja dedukcja jest kompletnie zła to daj znać, bo bez sensu tracić czas.

comment:3 Changed 6 years ago by dozzie

  • Owner changed from mbaczynska to dozzie
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Po dzisiejszych zajęciach uważam, że niespecjalnie nam zostało po co myśleć nad tym poziomem szczegółowości. Prowadząca teraz najbardziej czeka na produkt właściwy, więc chyba przestaniemy produkować dokumenty, a zabierzemy się za programowanie.

Note: See TracTickets for help on using tickets.