Timeline


and

27.03.2013:

18:29 Vocabulary edited by dozzie
(diff)
02:00 Ticket #26 (parser formatowania wiki) created by dozzie
Trzeba będzie napisać parser języka wiki ([MarkupSyntax propozycja …
01:52 MarkupSyntax edited by dozzie
(diff)
01:49 MarkupSyntax edited by dozzie
(diff)
01:48 MarkupSyntax edited by dozzie
(diff)
00:50 MarkupSyntax created by dozzie

26.03.2013:

23:27 WikiStart edited by dozzie
(diff)
23:26 ShortTermSchedule edited by dozzie
(diff)
23:20 Ticket #25 ("uładnienie" wyglądu prototypu) created by dozzie
Trzeba popracować nad wyglądem interfejsu użytkownika, bo …
23:14 Ticket #24 (przygotować diagram zależności między szablonami DashWiki) created by dozzie
Na zjazd 4 potrzebny będzie diagram architektury …
23:09 Ticket #23 (przygotować architekturę widoków DashWiki) created by dozzie
Na zjazd 4 potrzebny będzie diagram architektury …
22:57 ShortTermSchedule edited by dozzie
(diff)

19.03.2013:

21:09 ShortTermSchedule edited by dozzie
(diff)
21:07 Vocabulary edited by dozzie
(diff)
20:53 ShortTermSchedule edited by dozzie
(diff)
20:42 ProjectSchedule edited by dozzie
(diff)

18.03.2013:

13:38 Ticket #18 (kompilacja scenariuszy przypadków użycia do jednego dokumentu) closed by dozzie
fixed

16.03.2013:

19:00 Milestone model przypadków użycia completed
Diagram przypadków użycia.
19:00 Milestone scenariusze przypadków użycia completed
19:00 Milestone prototyp interfejsu użytkownika completed
Prototypem jest rysunek (odręczny albo wykonany w dowolnym narzędziu). My …
19:00 Milestone specyfikacja wymagań completed
Lista wymagań [http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_requirement

15.03.2013:

21:29 Changeset [0abc40bee6bdc7add1caeb6bb006e7b686260939] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Updated descriptions of actors. Included compilation result.
20:32 Changeset [b855fc832ae03f64821bffab03e23c2e1a9e58ce] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added use cases descriptions and fixed some references.
20:09 Changeset [22003098cf743d31fbc0ed6bc9b044489ab67446] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Updated titles a little bit.
20:08 UseCases/DisplayAllPages edited by dozzie
(diff)
13:39 Changeset [67fdae0e986614e255862b0b2605ddaf342fab6e] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
[on behalf of tdrag] Added few requirements.
13:36 Changeset [f3ba0011df9c2c88248999c1a8e38dd9dd4e3366] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Added compiled document.
13:21 Changeset [4f767f70e0cfe6ff7273c9dc1a284047b248acf4] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Added information about authors.
13:19 Changeset [c06475da018d2cb3d508157910e071e61aec956a] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Changed "DashWiki" in LaTeX to \dashwiki.
13:04 Changeset [96e1096bb06ef47fbbfe363b45c54fd88e512a2a] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Included use cases.
13:00 Changeset [15798872eff7688df1b16f42b98e9b380b092e84] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Added converter Trac Wiki -> LaTeX.
12:59 Changeset [e2cbee6bade5e323f95a93890f25cde2f23fc340] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Added content (use cases scenarios) from Trac wiki.
11:08 Changeset [473b0bb6c3a32483c533317a394d80d6a2486486] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Added LaTeX document for use cases.
02:46 Changeset [57225b81a744d1ed8cdbcffec86eca10c8cf51fe] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Changed navigation bar's outlook.
02:40 Ticket #2 (pierwsze podejście do UI) closed by dozzie
fixed: Prototyp działa. Ominąłem jedynie zarządzanie użytkownikami, bo jeszcze …
02:32 Changeset [48380833447903591eee8117daadc89fdd641664] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added login/logout forms.
02:14 Changeset [8f1c07c12bed616187cbc4401814c31b38a0a1fb] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added handling macros.
01:37 Changeset [63c5ef7200d1fb96d0f8b4358e3cca9d59907570] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added handling cancellation in "create page" form.
01:28 UseCases/CreatePage edited by dozzie
(diff)
01:20 Changeset [aff0bfa57e67fbd91d18f9dfd5032ece340ae2dd] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added removing pages.
01:13 Changeset [80caafff3993c879fd2b674b82c62913fdaf45ad] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Renamed create_page to create_wiki.
01:11 Changeset [270f80d2a0361249b7c29ae130e3fb8af88b1312] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added placeholder for creating new wiki page.
00:50 Changeset [b29ee62ba03a927f364a1a99721c02567cfa82f4] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added "create page" and "list macros" to navigation.
00:47 Changeset [bbe6b14d40721d3d709cb1cbac6e66656b504b22] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Updated example wiki pages.
00:04 Changeset [ce3b467524a1d7b24ede18e6587e0ca10aec798f] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Updated formatting for FirstPage?.
00:02 Changeset [01e6cb9844380ad92096bc74c59bb8bed956f5d6] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added history and existing pages.

14.03.2013:

23:39 Changeset [a9653df6172b92d6cc7e3aaf527e4153786868e6] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added better handling non-existent pages.
23:35 Changeset [2209af87186a07cf533607305bec7e06cfe09446] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added sample markdown pages.
23:23 Changeset [5882870f228cda06814a473c32b4a339ff17dbf2] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Changed method in edit.
23:18 Changeset [b68f7d6de15b487f7851223cf8af7db6054d49c8] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added going between edit and display wiki.
22:43 Changeset [057b172786fd55343118d727b92725998b0beb0a] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added discriminating between editing and displaying wiki.
22:43 Changeset [b1a274430e902ec8a1e9b493b1b69edb9d0af96f] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Rearranged templates a bit.
22:42 Changeset [f52bffbc1303bcb6f38f9105cdec88c25930ae58] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Enabled formatting using Markdown in templates.
21:03 Changeset [1b7acecf29a4b6fdb578aaa13a6f072261a04d82] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Moved icon of sysadmin a little bit.
19:54 Changeset [3890a9649176a8d7bb619012c50d2992e4598c81] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added deployment script.
17:29 UseCases/login edited by dozzie
(diff)
17:28 UseCases/EditMacro edited by dozzie
(diff)
17:27 UseCases/EditMacro edited by dozzie
(diff)
17:27 UseCases/EditMacro edited by dozzie
(diff)
17:25 UseCases/RemoveMacro edited by dozzie
(diff)
17:24 UseCases/RemoveMacro edited by dozzie
(diff)
17:22 UseCases/AddMacro edited by dozzie
(diff)
17:20 UseCases/AddUser edited by dozzie
(diff)
17:19 UseCases/AddMacro edited by dozzie
(diff)
17:16 UseCases/ListMacros edited by dozzie
(diff)
17:10 UseCases/ListMacros edited by dozzie
(diff)
17:09 UseCases/ShowUsers edited by dozzie
(diff)
17:08 UseCases/ShowUsers edited by dozzie
(diff)
17:08 UseCases/ShowUsers edited by dozzie
(diff)
17:07 UseCases/RemoveUser edited by dozzie
(diff)
17:07 UseCases/RemoveUser edited by dozzie
(diff)
17:06 UseCases/RemoveUser edited by dozzie
(diff)
17:04 UseCases/AddUser edited by dozzie
(diff)
16:59 UseCases/DisplayAllPages edited by dozzie
(diff)
16:59 UseCases/DisplayAllPages edited by dozzie
(diff)
16:59 UseCases/DisplayHomePage edited by dozzie
(diff)
16:59 UseCases/DisplayFullHistory edited by dozzie
(diff)
16:58 UseCases/DisplayHomePage edited by dozzie
(diff)
16:57 UseCases/RemovePage edited by dozzie
(diff)
16:56 UseCases/RemovePage edited by dozzie
(diff)
16:54 UseCases/EditPage edited by dozzie
(diff)
16:51 UseCases/CreatePage edited by dozzie
(diff)
16:38 UseCases/DisplayPage edited by dozzie
(diff)
16:37 UseCases/logout edited by dozzie
(diff)
16:36 UseCases/logout edited by dozzie
(diff)
16:36 UseCases/logout edited by dozzie
(diff)
16:36 UseCases/logout edited by dozzie
(diff)
16:34 UseCases/login edited by dozzie
(diff)
16:29 UseCases edited by dozzie
(diff)
16:29 UseCases edited by dozzie
(diff)
15:58 UseCases/AddMacro edited by dozzie
(diff)
15:57 UseCases/RemoveMacro edited by dozzie
(diff)
15:57 UseCases/EditMacro edited by dozzie
(diff)
15:57 UseCases/EditMacro edited by dozzie
(diff)
15:57 UseCases/ListMacros edited by dozzie
(diff)
15:57 UseCases/RemoveMacro edited by dozzie
(diff)
15:57 UseCases/AddMacro edited by dozzie
(diff)
15:57 UseCases/ShowUsers edited by dozzie
(diff)
15:56 UseCases/ShowUsers edited by dozzie
(diff)
15:56 UseCases/RemoveUser edited by dozzie
(diff)
15:55 UseCases/AddUser edited by dozzie
(diff)
15:55 UseCases/AddUser edited by dozzie
(diff)
15:53 UseCases/DisplayAllPages edited by dozzie
(diff)
15:53 UseCases/DisplayFullHistory edited by dozzie
(diff)
15:52 UseCases/DisplayHomePage edited by dozzie
(diff)
15:52 UseCases/RemovePage edited by dozzie
(diff)
15:51 UseCases/DisplayPage edited by dozzie
(diff)
15:50 UseCases/DisplayHomePage edited by dozzie
(diff)
15:50 UseCases/DisplayHomePage edited by dozzie
(diff)
15:49 UseCases/RemovePage edited by dozzie
(diff)
15:47 UseCases/EditPage edited by dozzie
(diff)
15:44 UseCases/CreatePage edited by dozzie
(diff)
15:44 UseCases/CreatePage edited by dozzie
(diff)
15:41 UseCases/DisplayPage edited by dozzie
(diff)
15:41 UseCases/login edited by dozzie
(diff)
15:39 UseCases/logout edited by dozzie
(diff)
15:38 UseCases/login edited by dozzie
(diff)
15:33 UseCases edited by dozzie
(diff)
14:28 Changeset [0400854af7bb394d944a11e6d4ea091903929a78] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Updated use cases diagram: "add macro" extends "list macros" and includes …
14:06 Ticket #22 (parametrized dashboards) created by dozzie
In the long run, for DashWiki to react on fully dynamic data (without …
14:01 Ticket #21 ("duplicate macro" button) created by dozzie
Tomek on one of our teleconferences propsed function for saving macro …
13:57 Ticket #20 (macro edit history) created by dozzie
Beside page edit history, macro edit history would be nice, too.
13:56 Ticket #19 (macro preview) created by dozzie
It would be a nice idea of having possibility to test if the currently …
12:40 Changeset [aafdd7e5a935e1231eb2c389d998321480dee67c] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added CGI script for running Django project. This should simplify giving …

13.03.2013:

23:17 Changeset [cf98bb602db6693997703adaf8ac68bd1e3daf4c] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Decoupled URLs.
23:10 Changeset [a7dbd3d316d4b0e0c6f480e92df2d199eda079c1] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Tidied a bit URLs.
23:05 Changeset [cd4bb9a037867fb87d9c900d77251e35d05ddfa6] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added printing a template.
22:48 Changeset [6eb2d57c5d36914328d9303b062c8d99eadc0e1c] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added stub for first view.
22:21 Changeset [f0f02064b5f663b4981943eff3b41404598fc4b1] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added wiki application.
21:42 Changeset [496eecf4f14eb452bc9465c32554cbd224fcb4e2] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added initial Django skeleton.
21:06 PythonDjango edited by dozzie
(diff)
21:05 PythonDjango created by dozzie

12.03.2013:

23:57 UseCases edited by dozzie
(diff)
23:54 Ticket #18 (kompilacja scenariuszy przypadków użycia do jednego dokumentu) created by dozzie
Trzeba zebrać scenariusze przypadków użycia do jednego …
23:38 Changeset [6300e6371fbd7ee29eaeac9f8b074edd948c8e31] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added one more use case (edit macro).
22:29 UseCases edited by dozzie
(diff)
22:28 ShortTermSchedule edited by dozzie
(diff)
22:28 UseCases/EditMacro created by dozzie
22:24 Ticket #13 (napisać scenariusz "wyświetl makra") closed by dozzie
fixed: Napisany.
22:24 Ticket #12 (napisać scenariusz "usuń makro") closed by dozzie
fixed: Napisany.
22:23 Ticket #11 (napisać scenariusz "dodaj makro") closed by dozzie
fixed: Napisany.
22:07 UseCases edited by dozzie
(diff)
22:07 UseCases edited by dozzie
(diff)
21:56 UseCases/RemoveUser edited by dozzie
(diff)
21:51 UseCases/AddUser edited by dozzie
(diff)
21:46 UseCases/ShowUsers edited by dozzie
(diff)
21:40 UseCases/DisplayAllPages edited by dozzie
(diff)
21:39 UseCases/DisplayFullHistory edited by dozzie
(diff)
21:32 UseCases/DisplayHomePage edited by dozzie
(diff)
21:30 UseCases edited by dozzie
(diff)
21:28 UseCases/RemovePage edited by dozzie
(diff)
21:22 UseCases/EditPage edited by dozzie
(diff)
21:21 UseCases/EditPage edited by dozzie
(diff)
21:18 UseCases/CreatePage edited by dozzie
(diff)
21:16 UseCases/CreatePage edited by dozzie
(diff)
21:14 UseCases/CreatePage edited by dozzie
(diff)
21:08 UseCases/DisplayPage edited by dozzie
(diff)
21:00 UseCases/logout edited by dozzie
(diff)
20:52 ShortTermSchedule edited by dozzie
(diff)
20:42 UseCases/RemoveMacro edited by dozzie
(diff)
20:42 UseCases/AddMacro created by dozzie
20:39 UseCases/RemoveMacro edited by dozzie
(diff)
20:27 UseCases/ListMacros edited by dozzie
(diff)
20:27 UseCases/RemoveMacro edited by dozzie
(diff)
20:27 UseCases/RemoveMacro edited by dozzie
(diff)
20:26 UseCases/RemoveMacro created by dozzie
20:16 UseCases/ListMacros edited by dozzie
(diff)
20:15 UseCases/ListMacros edited by dozzie
(diff)
20:06 UseCases/ListMacros created by dozzie
17:15 Ticket #14 (napisać scenariusz "dodaj użytkownika") closed by bzmudzinski
fixed
17:14 Ticket #15 (napisać scenariusz "usuń użytkownika") closed by bzmudzinski
fixed
17:14 Ticket #16 (napisać scenariusz "wyświetl użytkowników") closed by bzmudzinski
fixed

11.03.2013:

22:16 Ticket #10 (napisać scenariusz "wyświetl listę stron") closed by mbaczynska
fixed
22:16 Ticket #9 (napisać scenariusz "wyświetl listę rewizji wszystkich stron") closed by mbaczynska
fixed
22:16 Ticket #8 (napisać scenariusz "wyświetl stronę startową") closed by mbaczynska
fixed
22:16 Ticket #6 (napisać scenariusz "wyświetl stronę") closed by mbaczynska
fixed
22:14 Ticket #7 (napisać scenariusz "usuń stronę") closed by mbaczynska
fixed
22:12 UseCases/RemovePage edited by mbaczynska
(diff)
22:08 UseCases/DisplayAllPages created by mbaczynska
22:07 UseCases/DisplayFullHistory created by mbaczynska
22:02 UseCases/DisplayHomePage edited by mbaczynska
(diff)
22:02 UseCases/DisplayHomePage edited by mbaczynska
(diff)
22:02 UseCases/DisplayHomePage created by mbaczynska
21:58 UseCases/RemovePage edited by mbaczynska
(diff)
21:57 UseCases/RemovePage created by mbaczynska
21:53 UseCases/DisplayPage edited by mbaczynska
(diff)
21:53 UseCases/DisplayPage created by mbaczynska
18:16 UseCases edited by bzmudzinski
(diff)
18:14 UseCases/ShowUsers created by bzmudzinski
18:13 UseCases/RemoveUser created by bzmudzinski
18:11 UseCases/AddUser edited by bzmudzinski
(diff)

10.03.2013:

21:26 Ticket #1 (kompilacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych) closed by tdrag
fixed: Przesłałem uzupełnioniony i poprawiony plik do Staszka.

09.03.2013:

21:21 Ticket #5 (napisać scenariusze "dodaj stronę" i "edytuj stronę") closed by tdrag
fixed
21:20 UseCases/EditPage edited by tdrag
(diff)
21:18 UseCases/CreatePage edited by tdrag
(diff)
21:13 UseCases/EditPage edited by tdrag
(diff)
21:12 UseCases/EditPage edited by tdrag
(diff)
20:52 UseCases/EditPage created by tdrag
13:38 Changeset [282b5ac139d326142476e33adde756c58bdc6eaa] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Minor edits in vision document.
13:25 Changeset [2f94b9ca68449ac42242d8ebbfca33127c40d81b] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
[on behalf of tdrag] Added functional and non-functional requirements.

08.03.2013:

22:35 UseCases/CreatePage edited by tdrag
(diff)
22:32 UseCases/CreatePage edited by tdrag
(diff)
22:26 UseCases/CreatePage edited by tdrag
(diff)
22:25 UseCases/CreatePage edited by tdrag
(diff)
22:24 UseCases/CreatePage edited by tdrag
(diff)
22:18 UseCases/CreatePage created by tdrag
22:05 UseCases edited by tdrag
(diff)
21:56 Ticket #4 (napisać scenariusze "zaloguj się" i "wyloguj się") closed by tdrag
fixed: Zrobione. Aczkolwiek dopiero teraz zauważyłem uwagę odnośnie nazewnictwa. …
21:53 UseCases/logout edited by tdrag
(diff)
21:53 UseCases/logout created by tdrag
21:50 UseCases edited by tdrag
(diff)
21:47 UseCases edited by tdrag
(diff)
21:47 UseCases edited by tdrag
(diff)
21:47 UseCases edited by tdrag
(diff)
20:53 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:47 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:47 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:46 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:45 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:28 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:28 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:20 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:20 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:12 UseCases/login edited by tdrag
(diff)
20:10 UseCases/login created by tdrag
19:51 WikiStart edited by tdrag
(diff)
19:50 WikiStart edited by tdrag
(diff)
19:18 Vocabulary edited by tdrag
(diff)
19:17 Vocabulary edited by tdrag
(diff)

07.03.2013:

23:09 Ticket #17 (Słownik - dokument) created by tdrag
Prośba o wrzucenie edytowalnego pliku na Traca a przy okazji …
23:06 Vocabulary edited by tdrag
(diff)
23:05 Vocabulary edited by tdrag
(diff)
23:04 Vocabulary edited by tdrag
(diff)
23:03 UseCases edited by dozzie
(diff)
23:02 dashwiki-projekt-bazy.pdf attached to UseCases by dozzie
projekt bazy danych dla DashWiki
22:37 UseCases edited by dozzie
(diff)
22:31 Ticket #16 (napisać scenariusz "wyświetl użytkowników") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) wyświetl użytkowników. …
22:31 Ticket #15 (napisać scenariusz "usuń użytkownika") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) usuń użytkownika. …
22:31 Ticket #14 (napisać scenariusz "dodaj użytkownika") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) dodaj użytkownika. …
22:31 Ticket #13 (napisać scenariusz "wyświetl makra") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) wyświetl zewnętrzne źródła …
22:30 Ticket #12 (napisać scenariusz "usuń makro") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) usuń zewnętrzne źródło …
22:30 Ticket #11 (napisać scenariusz "dodaj makro") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) dodaj zewnętrzne źródło …
22:24 Ticket #10 (napisać scenariusz "wyświetl listę stron") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) wyświetl listę stron. …
22:20 Ticket #9 (napisać scenariusz "wyświetl listę rewizji wszystkich stron") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) wyświetl listę rewizji …
22:19 Ticket #8 (napisać scenariusz "wyświetl stronę startową") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) wyświetl stronę startową. …
22:18 Ticket #7 (napisać scenariusz "usuń stronę") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) usuń stronę. Proponuję …
22:15 Ticket #6 (napisać scenariusz "wyświetl stronę") created by dozzie
Napisać scenariusz akcji (przypadku użycia) wyświetl stronę. …
22:12 Ticket #5 (napisać scenariusze "dodaj stronę" i "edytuj stronę") created by dozzie
Napisać scenariusze akcji (przypadków użycia) dodaj stronę i edytuj …
22:10 Ticket #4 (napisać scenariusze "zaloguj się" i "wyloguj się") created by dozzie
Napisać scenariusze akcji (przypadków użycia) zaloguj się i wyloguj …
22:02 UseCases edited by dozzie
(diff)
22:00 Changeset [961e5cb917f8e473c92e8a058d334cf07b9508c2] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Updated diagram.
21:45 UseCases edited by dozzie
(diff)
21:45 UseCases edited by dozzie
(diff)
21:43 UseCases/AddUser edited by dozzie
(diff)
21:39 UseCases/AddUser created by dozzie
15:49 Changeset [b5808c7d1dbefdaa331a219ca700950ba368032b] by Stanislaw Klekot <stanislaw.klekot@…>
Added use cases diagram proposal.
10:53 UseCases edited by dozzie
(diff)
10:35 UseCases edited by dozzie
(diff)

05.03.2013:

22:47 UseCases edited by dozzie
(diff)
22:33 ShortTermSchedule edited by dozzie
(diff)
22:30 wymagania.doc attached to Wymagania by tdrag
22:29 Wymagania created by tdrag
22:28 Dokumentacja edited by tdrag
(diff)
22:28 Dokumentacja edited by tdrag
(diff)
22:25 UseCases edited by tdrag
(diff)
22:21 UseCases edited by tdrag
(diff)
22:19 UseCases created by tdrag
22:09 ShortTermSchedule edited by dozzie
(diff)
22:08 WikiStart edited by dozzie
(diff)

03.03.2013:

22:38 WikiStart edited by dozzie
(diff)
22:37 Vocabulary edited by dozzie
(diff)
22:37 Vocabulary created by dozzie
22:36 DashWiki created by dozzie
22:21 wizja.tex attached to Wizja by dozzie
wizja aplikacji (źródło)
22:21 wizja.pdf attached to Wizja by dozzie
wizja aplikacji
22:19 Wizja edited by dozzie
(diff)
22:12 Wizja edited by dozzie
(diff)
22:11 WikiStart edited by dozzie
(diff)
22:09 Wizja edited by dozzie
(diff)
22:04 Changeset [78c246f644486d2de8ac4e9fbbe2ce247483f735] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added domain diagram, on behalf of Tomek Drąg.
21:04 Ticket #3 (git howto) created by dozzie
Zespołowi przyda się niedługa instrukcja do gita. Potrzebne będą głównie: …
21:02 WikiStart edited by dozzie
(diff)
21:00 WikiStart edited by dozzie
(diff)
20:59 ProjectSchedule edited by dozzie
(diff)
20:58 ShortTermSchedule created by dozzie
20:50 WikiStart edited by dozzie
(diff)
20:48 Ticket #2 (pierwsze podejście do UI) created by dozzie
Do wtorku 12.03 przydałby się testowy interfejs użytkownika. Z niego …
20:41 Changeset [14c277026fa8b3f14696f95f31bff9d576d329c0] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Added vision document. Commit includes compilation result.
20:20 Ticket #1 (kompilacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych) created by dozzie
Na spotkaniu we wtorek (5.03) każdy przedstawi swoją propozycję wymagań …
20:12 ProjectSchedule edited by dozzie
(diff)
20:04 ProjectSchedule created by dozzie
19:47 WikiStart edited by dozzie
(diff)
18:33 Changeset [adb215e700407e1590da64a430985a340f2ef776] by Stanislaw Klekot <dozzie@…>
Init.

02.03.2013:

19:09 Milestone wizja aplikacji completed
19:09 Milestone model domenowy completed
Diagram opisujący problem w pojęciach z dziedziny problemu.
19:09 Milestone słownik pojęć completed

28.02.2013:

21:48 Diagram_domenowy_ver_yED_270213.graphml attached to Wizja by tdrag
Wersja źródłowa
21:48 Diagram_domenowy_ver_yED_270213.pdf attached to Wizja by tdrag
Po kolejnych poprawkach
21:10 Slownik_nasz.pdf attached to Wizja by mbaczynska

26.02.2013:

22:36 Diagram_domenowy_visio_260213.pdf attached to Wizja by tdrag
To co razem opracowaliśmy w trakcie telekonferencji.
22:33 Wizja created by tdrag
22:32 Dokumentacja edited by tdrag
(diff)
22:32 Dokumentacja created by tdrag
22:29 WikiStart edited by tdrag
(diff)
22:28 WikiStart edited by tdrag
(diff)
22:28 WikiStart edited by tdrag
(diff)
22:26 WikiStart edited by tdrag
(diff)
22:25 WikiStart edited by tdrag
(diff)
22:24 WikiStart edited by tdrag
(diff)
22:24 WikiStart edited by tdrag
(diff)

25.02.2013:

12:26 WikiStart edited by dozzie
(diff)
12:11 WikiStart edited by dozzie
(diff)
11:54 WikiStartOld created by dozzie
11:29 TracAccessibility created by trac
11:29 WikiHtml created by trac
11:29 WikiMacros created by trac
11:29 TracUnicode created by trac
11:29 TracSearch created by trac
11:29 TracUpgrade created by trac
11:29 TracFastCgi created by trac
11:29 TracFineGrainedPermissions created by trac
11:29 TracRoadmap created by trac
11:29 TracImport created by trac
11:29 TracQuery created by trac
11:29 TracGuide created by trac
11:29 WikiFormatting created by trac
11:29 TracSyntaxColoring created by trac
11:29 TracChangeset created by trac
11:29 TracModPython created by trac
11:29 TracLogging created by trac
11:29 TracBackup created by trac
11:29 TracModWSGI created by trac
11:29 SandBox created by trac
11:29 TracEnvironment created by trac
11:29 WikiRestructuredText created by trac
11:29 TracReports created by trac
11:29 TracWorkflow created by trac
11:29 WikiPageNames created by trac
11:29 TracNotification created by trac
11:29 TracLinks created by trac
11:29 TracRevisionLog created by trac
11:29 TracInterfaceCustomization created by trac
11:29 TracNavigation created by trac
11:29 WikiRestructuredTextLinks created by trac
11:29 TitleIndex created by trac
11:29 TracPlugins created by trac
11:29 WikiDeletePage created by trac
11:29 TracSupport created by trac
11:29 TracTimeline created by trac
11:29 RecentChanges created by trac
11:29 TracTickets created by trac
11:29 TracInstall created by trac
11:29 WikiNewPage created by trac
11:29 InterWiki created by trac
11:29 WikiProcessors created by trac
11:29 InterMapTxt created by trac
11:29 WikiStart created by trac
11:29 TracCgi created by trac
11:29 TracTicketsCustomFields created by trac
11:29 TracWiki created by trac
11:29 TracStandalone created by trac
11:29 CamelCase created by trac
11:29 InterTrac created by trac
11:29 TracBrowser created by trac
11:29 TracAdmin created by trac
11:29 TracRss created by trac
11:29 PageTemplates created by trac
11:29 TracPermissions created by trac
11:29 TracIni created by trac
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.