Changes between Version 2 and Version 3 of GitHowTo


Ignore:
Timestamp:
29.04.2013 17:41:26 (8 years ago)
Author:
dozzie
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • GitHowTo

  v2 v3  
  1212== uruchomienie (Windows) == 
  1313 
  14 '''TODO''' 
   14W dowolnym katalogu kliknąć prawym klawiszem i wybrać opcję `Git Bash`. To 
   15otworzy okno terminala z powłoką ''bash'' i możliwością uruchamiania sporej 
   16liczby komend uniksowych. 
   17 
   18Warto jeszcze ustawić nazwę i e-mail, którymi będą oznaczane commity: 
   19{{{ 
   20git config --global user.name "Imie Nazwisko" 
   21git config --global user.email imie.nazwisko@nonexistent.invalid 
   22}}} 
   23 
   24'''Uwaga''': oba będą widoczne w Tracu (e-mail zostanie przycięty do znaku 
   25`@`) i w historii repozytorium. 
   26 
   27=== pomoc === #help 
   28 
   29Żeby wywołać pomoc dla wybranej komendy gita trzeba wpisać w powłoce 
   30`git komenda --help` 
   31 
   32=== bash === #bash 
   33 
   34Ważniejsze komendy w powłoce: 
   35  * `cd nazwakatalogu` -- zmiana bieżącego katalogu 
   36  * `mkdir nazwakatalogu` -- utworzenie katalogu 
   37  * `rmdir nazwakatalogu` -- usunięcie katalogu (katalog musi być pusty) 
   38  * `ls`, `dir` -- listowanie bieżącego katalogu 
   39 
   40Uwaga: wciśnięcie klawisza ''tab'' uzupełnia nazwy poleceń i plików/katalogów. 
   41 
   42=== Vim === #vim 
   43 
   44Edytorem domyślnie używanym przez gita jest Vim. 
   45 
   46W Vimie pracuje się w dwóch trybach: ''normal'' i ''insert''. W trybie 
   47''normal'' klawisze liter odpowiadają za poruszanie się po tekście (np. `h`, 
   48`j`, `k`, `l`), edycję i inne operacje. W trybie ''insert'' klawisze wstawiają 
   49znaki, które reprezentują. W trybie ''insert'' strzałki działają normalnie. 
   50 
   51Do trybu ''insert'' przechodzi się wciskając małe `i`. Do trybu ''normal'' 
   52przechodzi się wciskając `Escape`. 
   53 
   54Zmiany zapisuje się wpisując `:w` w trybie ''normal''. Edytor zamyka się 
   55wpisując `:q` w trybie ''normal''. Jeśli plik był zmieniony i nie został 
   56zapisany, wyjście bez zapisywania to `:q!` w trybie ''normal''. 
  1557 
  1658== utworzenie kopii roboczej == #clone 
   
  3173=== kod === 
  3274 
  33   * `git add` 
  34   * `git commit` 
  35   * `git reset` 
  36   * `git log` 
   75Pliki zmienione i pliki nowo utworzone trzeba dodać do tzw. ''indeksu'' 
   76(''index'') za pomocą komendy `git add`. 
   77 
   78Pliki usuwa się za pomocą `git rm`. 
   79 
   80Zmiany wprowadzone do pliku wycofuje się za pomocą `git reset nazwapliku` 
   81(wycofanie zmiany z ''indeksu''), a potem `git checkout nazwapliku`. 
   82 
   83Historię wypisuje się komendą `git log`. 
  3784 
  3885=== gałęzie ===