wiki:GitHowTo

Version 2 (modified by dozzie, 6 years ago) (diff)

--

Skrócona instrukcja używania gita

instalacja (Windows)

uruchomienie (Windows)

TODO

utworzenie kopii roboczej

git clone http://dashwiki.jarowit.net/code/dashwiki.git dashwiki-repository

Żeby móc wysyłać pracę na serwer trzeba jeszcze zmienić ustawienia repozytorium

 • otworzyć w edytorze (np. vim) plik .git/config w katalogu kopii
 • w sekcji remote.origin (zapisane jako [remote "origin"]) poprawić URL na http://user:haslo@dashwiki.jarowit.net/code/dashwiki.git
  • alternatywnie taki URL można podać w poleceniu git clone

typowy cykl pracy

kod

 • git add
 • git commit
 • git reset
 • git log

gałęzie

 • git branch
 • git checkout
 • git fetch
 • git pull

przesłanie zmian na serwer

Wymagana konfiguracja taka, jak podane w sekcji utworzenie kopii roboczej.

 • git push
  • git push origin starybranch:nowybranch
  • git fetch
  • git checkout nowybranch