wiki:MarkupSyntax

Version 1 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Składnia języka formatowania

formatowanie w wierszu

  • escape'owanie formatowania

font

linki

makra

formatowanie blokowe

  • escape'owanie formatowania

komentarze

nagłówki

podział akapitu i wiersza

kod (<pre>)

tabele

listy

pod-bloki