wiki:ProjectSchedule

Version 2 (modified by dozzie, 9 years ago) (diff)

--

Harmonogram prac projektowych

data weekendu zjazd cele
02,03 marca zjazd 2 wizja aplikacji
słownik pojęć
model domenowy
09,10 marca
16,17 marca zjazd 3 specyfikacja wymagań
model przypadków użycia
scenariusze przypadków użycia
prototyp interfejsu użytkownika
23,24 marca
30,31 marca
06,07 kwietnia zjazd 4 architektura aplikacji
model danych
realizacja przypadków użycia
13,14 kwietnia zjazd 5 poznawanie Pythona i Django
20,21 kwietnia poznawanie Pythona i Django
27,28 kwietnia zjazd 6 implementacja UI
04,05 maja
11,12 maja zjazd 7 połączenie logiki z UI
18,19 maja
25,26 maja zjazd 8 testy jednostkowe
01,02 czerwca
08,09 czerwca zjazd 9

Milestones odpowiadają dokumentom do wykonania na zajęcia. Dokumenty są do oddania w weekend, w którym są podane.

Reszta celów jest do osiągnięcia/wykonania w tygodniu kończącym się podanym weekendem.