wiki:SyntaxTree

Version 1 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Struktura drzewa wyprowadzenia

Table of Contents

 1. typy węzłów

typy węzłów

 • document -- korzeń całego drzewa (odpowiednik <body>...</body>)
  • heading_paragraph -- nagłówek (<h1>...</h1>)
   • pierwszym dzieckiem jest HEADER_S, ostatnim HEADER_E, a wszystko co pomiędzy -- to formatowany tekst
   • długość HEADER_S wskazuje poziom nagłówka (np. <h3>)
  • text_paragraph -- zwykły paragraf (<p>...</p>)
   • jedno lub więcej dzieci, każde to formatowany tekst
   • dzieci należy połączyć w paragraf wstawiając między nie znacznik <br/>
 • tekst formatowany
  • jedno lub więcej dzieci, które same też są tekstem formatowanym
  • bold_text -- <b>...</b>
  • italics_text -- <i>...</i>
  • strike_text -- <strike>...</strike>
  • tt_text -- <tt>...</tt>
  • link -- <a href="...">...</a>
   • jedno lub dwoje dzieci
    • link_target -- obowiązkowe, URL docelowy
     • jedno dziecko: tekst prosty (nieformatowany)
    • link_description -- opcjonalne, opis linka (jeśli brak, opisem powinien być link_target)
     • jedno lub więcej dzieci, każde to tekst formatowany
  • MACRO_VALUE -- odwołanie do wywołanego już makra w bieżącym bloku
   • na etapie konwersji drzewa wyprowadzenia na HTML nie powinno w ogóle występować
 • macro_call -- wywołanie makra
  • na etapie konwersji drzewa wyprowadzenia na HTML nie powinno w ogóle występować
  • pierwsze dziecko to zawsze nazwa makra
  • zero lub więcej dalszych dzieci
   • NUMBER -- liczba (int, float)
   • STRING -- ciąg znaków
   • MACRO_VALUE -- odwołanie do wywołanego już makra w bieżącym bloku