wiki:UseCases
Last modified 8 years ago Last modified on 19.04.2013 16:03:42

Przypadki użycia

Diagram przypadków użycia naszej aplikacji.

Pewną pomocą może być projekt bazy danych, zwłaszcza opis wycinka rzeczywistości.

Attachments