Changes between Version 4 and Version 5 of UseCases/AddUser


Ignore:
Timestamp:
14.03.2013 15:55:16 (7 years ago)
Author:
dozzie
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCases/AddUser

  v4 v5  
  11= Dodaj użytkownika = 
  22 
  3 || '''Lp.''' || '''Admin''' || '''System''' || 
  4 || 1.        || Klika przycisk ''Dodaj użytkownika'' ||  || 
  5 || 2.        ||  || Wyświetla formularz dodawania użytkownika || 
  6 || 3.        || Wypełnia formularz || || 
  7 || 4.        || Klika przycisk ''Dodaj'' || || 
  8 || 5.        ||  || Weryfikuje wprowadzone dane || 
   3== scenariusz główny == 
   4 
   5|| '''lp.''' || '''admin''' || '''system''' || 
   6|| 1.        || klika przycisk ''dodaj użytkownika'' ||  || 
   7|| 2.        ||  || wyświetla formularz dodawania użytkownika || 
   8|| 3.        || wypełnia formularz || || 
   9|| 4.        || klika przycisk ''Dodaj'' || || 
   10|| 5.        ||  || weryfikuje wprowadzone dane || 
  911|| 6.        ||  || jeśli OK: zapisuje dane do bazy (tworzy użytkownika) || 
  10 || 7.        ||  || Wyświetla komunikat potwierdzający dodanie użytkownika || 
   12|| 7.        ||  || wyświetla komunikat potwierdzający dodanie użytkownika || 
  1113 
  12 Scenariusz alternatywny 1 
   14== scenariusz alternatywny 1 == 
  1315 
  14 || '''Lp.''' || '''Admin''' || '''System''' || 
  15 || 4.        || Klika przycisk ''Anuluj'' || || 
  16 || 5.        ||  || Wyświetla komunikat potwierdzający anulowanie operacji || 
   16|| '''lp.''' || '''admin''' || '''system''' || 
   17|| 4.        || klika przycisk ''anuluj'' || || 
   18|| 5.        ||  || wyświetla komunikat potwierdzający przerwanie operacji || 
  1719 
  18 Scenariusz alternatywny 2 
   20== scenariusz alternatywny 2 == 
  1921 
  20 '''pre''': 
   22|| '''lp.''' || '''admin''' || '''system''' || 
   23|| 6.        ||  || wyświetla komunikat informujący o wprowadzeniu błędnych danych || 
   24|| 7.        ||  || wyświetla formularz z błędnymi danymi do poprawienia || 
   25 
   26=== pre === 
   27 
  2128  * weryfikacja danych z 5. nie powiodła się 
  22  
  23 || '''Lp.''' || '''Admin''' || '''System''' || 
  24 || 6.        ||  || Wyświetla komunikat informujący o wprowadzeniu błędnych danych || 
  25 || 7.        ||  || Wyświetla formularz z błędnymi danymi do poprawienia ||