wiki:UseCases/AddUser

Version 4 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Dodaj użytkownika

Lp. Admin System
1. Klika przycisk Dodaj użytkownika
2. Wyświetla formularz dodawania użytkownika
3. Wypełnia formularz
4. Klika przycisk Dodaj
5. Weryfikuje wprowadzone dane
6. jeśli OK: zapisuje dane do bazy (tworzy użytkownika)
7. Wyświetla komunikat potwierdzający dodanie użytkownika

Scenariusz alternatywny 1

Lp. Admin System
4. Klika przycisk Anuluj
5. Wyświetla komunikat potwierdzający anulowanie operacji

Scenariusz alternatywny 2

pre:

  • weryfikacja danych z 5. nie powiodła się
Lp. Admin System
6. Wyświetla komunikat informujący o wprowadzeniu błędnych danych
7. Wyświetla formularz z błędnymi danymi do poprawienia