wiki:UseCases/AddUser

Version 5 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Dodaj użytkownika

scenariusz główny

lp. admin system
1. klika przycisk dodaj użytkownika
2. wyświetla formularz dodawania użytkownika
3. wypełnia formularz
4. klika przycisk Dodaj
5. weryfikuje wprowadzone dane
6. jeśli OK: zapisuje dane do bazy (tworzy użytkownika)
7. wyświetla komunikat potwierdzający dodanie użytkownika

scenariusz alternatywny 1

lp. admin system
4. klika przycisk anuluj
5. wyświetla komunikat potwierdzający przerwanie operacji

scenariusz alternatywny 2

lp. admin system
6. wyświetla komunikat informujący o wprowadzeniu błędnych danych
7. wyświetla formularz z błędnymi danymi do poprawienia

pre

  • weryfikacja danych z 5. nie powiodła się