wiki:UseCases/CreatePage
Last modified 8 years ago Last modified on 15.03.2013 01:28:12

Przypadek użycia - dodanie strony

scenariusz główny

warunki wstępne

scenariusz

lp. użytkownik system
1. klika przycisk utwórz stronę
2. wyświetla pytanie o nazwę strony
3. wprowadza nazwę strony
4. wciska przycisk utwórz
5. sprawdza, czy strona o podanej nazwie istnieje
6. jeśli strona nie istnieje: zapisuje nową, pustą stronę w bazie
7. wyświetla potwierdzenie utworzenia strony

warunki wyjściowe

  • nowa strona (pusta) zapisana w bazie

scenariusz alternatywny 1

warunki wstępne

brak

scenariusz

lp. użytkownik system
3. wciska przycisk anuluj
4. wraca do strony, z której użytkownik wywołał dodawanie strony

warunki wyjściowe

brak


scenariusz alternatywny 2

warunki wstępne

  • w punkcie 5: strona o podanej nazwie istnieje

scenariusz

lp. użytkownik system
6. wyświetla komunikat strona istnieje
7. powrót do punktu 2.

warunki wyjściowe

brak