wiki:UseCases/CreatePage

Version 11 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia - dodanie strony

scenariusz główny

lp. użytkownik system
1. Użytkownik klika przycisk "Create Page"
2. Wyświetla pytanie o nazwę strony
3. Wprowadza nazwę strony
4. Wciska przycisk create
5. Sprawdza, czy strona o podanej nazwie nieistnieje
6. Jeśli podana strona nie istnieje to wyświetla stronę z podanym tytułem oraz przyciskiem edit page
7. Zapisuje w historii kopię tej strony, kopia poszerzona zostaje o datę utworzenia oraz login autora

scenariusz alternatywny 1

lp. użytkownik system
3. wciska przycisk cancel
4. wraca do strony z której użytkownik wywołał okno dodawania strony

scenariusz alternatywny 2

lp. użytkownik system
5. wyświetla komunikat strona istnieje
6. okno z prośbą o wprowadzenie nazwy dodawanej strony
7. GOTO 3

pre

  • strona o podanej nazwie istnieje