wiki:UseCases/CreatePage

Version 3 (modified by tdrag, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia - Dodaj stronę

Scenariusz główny

Lp.UżytkownikSystem
1 Użytkownik klika przycisk "Create Page"
2 Wyświetla pytanie o nazwę strony
3 Wprowadza nazwę strony i wciska przycisk "Accept"
4 Sprawdza, czy strona o podanej nazwie nieistnieje
5 Jeśli podana strona nie istnieje to wyświetla stronę z podanym tytułem oraz przyciskiem "Edit Page"

Scenariusz alternatywny 1

Lp.UżytkownikSystem
3 Wciska przycisk anuluj
4 Wraca do strony z której Użytkownik wywołał okno dodawania strony. Koniec

Scenariusz alternatywny 2

Lp.UżytkownikSystem
5 Strona o odanej nazwie istnieje - wyświetla ponownie okno z prośbą o wprowadzenie nazwy dodawanej strony wraz z komunikatem, że strona o podanej nazwie już istnieje. Powrót do punktu 3 Scenariusza głównego.