wiki:UseCases/DisplayAllPages
Last modified 8 years ago Last modified on 15.03.2013 20:08:21

Przypadek użycia - wyświetlenie listy stron

scenariusz główny

warunki wstępne

scenariusz

lp. użytkownik system
1. klika wyświetl listę stron
2. pobiera z bazy listę nieskasowanych stron
3. wyświetla listę stron (np. jako tabelę)

warunki wyjściowe

brak