wiki:UseCases/DisplayAllPages

Version 3 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia - wyświetlenie historii edycji

scenariusz główny

lp. użytkownik system
1. klika wyświetl listę stron
2. pobiera z bazy listę nieskasowanych stron
3. wyświetla tę listę (np. jako tabelę)