wiki:UseCases/DisplayFullHistory
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 16:59:04

Przypadek użycia - wyświetlenie historii edycji

scenariusz główny

warunki wstępne

scenariusz

lp. użytkownik system
1. klika wyświetl historię edycji
2. pobiera z bazy listę rewizji wszystkich stron
3. wyświetla listę rewizji wszystkich stron (np. jako tabelę)

warunki wyjściowe

brak