wiki:UseCases/DisplayHomePage
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 16:59:08

Przypadek użycia - wyświetlenie strony głównej

scenariusz główny

warunki wstępne

scenariusz

lp. gość system
1. klika wyświetl stronę główną
2. wyświetla stronę główną (przypadek użycia UseCases/DisplayPage)

warunki wyjściowe

brak