wiki:UseCases/DisplayHomePage

Version 3 (modified by mbaczynska, 7 years ago) (diff)

--

lpgośćsystem
1.klika wybraną stronę
2. odbiera żądanie wyświetlenia strony
3. wyświetla daną stronę
4.na danej stronie klika "strona główna"
5. odbiera żądanie wyświetlenia strony głównej
6. wyświetla stronę główną