wiki:UseCases/DisplayPage
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 16:38:46

Przypadek użycia - wyświetlenie strony

scenariusz główny

warunki wstępne

scenariusz

lp. gość system
1. klika odnośnik na bieżącej stronie
2. wczytuje zawartość strony z bazy
3. pobiera informacje z zewnętrznych źródeł danych (makr)
4. wyświetla stronę

warunki wyjściowe