wiki:UseCases/DisplayPage

Version 1 (modified by mbaczynska, 7 years ago) (diff)

--

lp gość system
1. jest na stronie głównej
2. klika "lista stron"
3. odbiera żądanie wyświeltenia listy dostępnych stron
4. wyświetla listę dostępnych stron
5. klika "wybraną stronę
6. odbiera żądanie wysieltenia danej storny
7. wyświetla daną stronę