wiki:UseCases/EditMacro
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 17:28:26

Przypadek użycia - edycja makra

scenariusz główny

warunki wstępne

scenariusz

lp. użytkownik system
1. klika przycisk edytuj makro (przy pozycji z listy)
2. wyświetla formularz edycji makra (wypełniony danymi makra)
3. poprawia formularz
4. klika przycisk zapisz
5. sprawdza dane z formularza
6. jeśli OK: zapisuje makro w bazie
7. wyświetla komunikat o zapisaniu makra

warunki wyjściowe

 • makro w bazie uaktualnione

scenariusz alternatywny 1

warunki wstępne

 • dane z formularza zawierają błędy, przykładowo
  • makro o podanej nazwie już istnieje
  • nazwa makra nie została podana
  • nie został podany cel (destination URL) makra
  • inne

scenariusz

lp. użytkownik system
6. wyświetla informację o błędach
7. powrót do punktu 2. (formularz wstępnie wypełniony)

warunki wyjściowe

 • wyświetlony formularz dodawania makra (wstępnie wypełniony)

scenariusz alternatywny 2

warunki wstępne

brak

scenariusz

lp. użytkownik system
4. klika przycisk anuluj
5. wyświetla komunikat o przerwaniu operacji

post

brak