wiki:UseCases/EditMacro

Version 1 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia -- edytuj makro

pre

scenariusz główny

lp. użytkownik system
1. kliknij przycisk edytuj makro
2. wyświetl formularz edytowania makra
3. wypełnij formularz (*)
4. kliknij przycisk zapisz
5. sprawdź formularz ()
6. jeśli OK: zapisz makro w bazie
7. wyświetl komunikat o zapisaniu makra

post

  • makro w bazie jest uaktualnione
  • wyświetla się lista makr

scenariusz alternatywny 1

lp. użytkownik system
6. wyświetl informację o błędach

post

  • wyświetla się (wstępnie wypełniony) formularz dodawania makra

scenariusz alternatywny 2

lp. użytkownik system
4. kliknij przycisk anuluj
5. wyświetl komunikat o przerwaniu operacji

post

  • wyświetla się lista makr