wiki:UseCases/EditPage
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 16:54:13

Przypadek użycia - edycja strony

scenariusz główny

warunki wstępne

  • wyświetlona dowolna strona DashWiki
  • użytkownik jest zalogowany

scenariusz

lp. użytkownik system
1. klika przycisk edit page
2. wyświetla formularz edycji strony
3. edytuje stronę
4. wciska przycisk save
5. zapisuje bieżącą wersję strony
6. zapisuje kopię strony w historii
7. wyświetla nową wersję strony

warunki wyjściowe

  • DashWiki zapamiętuje nową wersję strony
  • DashWiki zapisuje rekord edycji w historii strony

scenariusz alternatywny

warunki wstępne

brak

scenariusz

lp. użytkownik system
4. wciska przycisk cancel
5. zamyka formularz edycji strony (bez zapisywania zmian)
6. wyświetla ostatnią wersję strony

warunki wyjściowe

brak