wiki:UseCases/ListMacros
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 17:16:18

Przypadek użycia - listowanie makr

scenariusz główny

warunki wstępne

  • użytkownik jest zalogowany

scenariusz

lp. użytkownik system
1. klika przycisk listuj makra
2. wczytuje listę zdefiniowanych makr z bazy
3. wyświetla listę makr (np. jako tabelę)

warunki wyjściowe

brak