wiki:UseCases/RemoveMacro
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 17:25:03

Przypadek użycia - usunięcie makra

scenariusz główny

warunki wstępne

scenariusz

lp. użytkownik system
1. klika przycisk usuń makro (przy pozycji z listy)
2. wyświetla prośbę o potwierdzenie
3. klika zatwierdź
4. usuwa makro z bazy
5. wyświetla komunikat o usunięciu makra

warunki wyjściowe

  • wybrane makro usunięte z bazy

scenariusz alternatywny 1

warunki wstępne

brak

scenariusz

lp. użytkownik system
3. klika anuluj
4. wyświetla komunikat o przerwaniu operacji

warunki wyjściowe

brak