wiki:UseCases/RemoveMacro

Version 2 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia -- usuń makro

pre

scenariusz główny

Lp. Użytkownik System
1. kliknij przycisk usuń makro przy pozycji z listy
2. wyświetl prośbę o potwierdzenie
3. kliknij zatwierdź
4. usuń makro z bazy
5. wyświetl komunikat o usunięciu makra

post

  • makro jest usunięte z bazy

scenariusz alternatywny 1

Lp. Użytkownik System
3. kliknij anuluj
4. wyświetl potwierdzenie o przerwaniu operacji

post

brak