wiki:UseCases/RemovePage
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 16:57:00

Przypadek użycia - usunięcie strony

scenariusz główny

warunki wstępne

  • użytkownik zalogowany
  • wyświetlona strona, która będzie usuwana

scenariusz

lp. użytkownik system
1. klika przycisk usuń stronę
2. wyświetla prośbę o potwierdzenie usunięcia strony
3. klika przycisk potwierdzam
4. usuwa stronę z bazy
5. zapisuje w historii edycji fakt usunięcia strony
6. wyświetla stronę główną

warunki wyjściowe

  • DashWiki usuwa stronę z bazy
  • DashWiki zapisuje rekord edycji w historii strony

scenariusz alternatywny

warunki wstępne

brak

scenariusz

lp użytkownik system
3. klika przycisk anuluj
4. wyświetla potwierdzenie przerwania operacji
5. wyświetla stronę, z której scenariusz startował

warunki wyjściowe

brak