wiki:UseCases/RemovePage

Version 5 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia - usunięcie strony

pre

  • użytkownik zalogowany
  • wyświetlona strona, która będzie usuwana

scenariusz

lp użytkownik system
1. klika przycisk usuń stronę
2. wyświetla prośbę o potwierdzenie usunięcia strony
3. klika przycisk potwierdzam
4. usuwa stronę z bazy
5. zapisuje w historii edycji fakt usunięcia strony
6. wyświetla stronę główną

scenariusz alternatywny

lp użytkownik system
3. klika przycisk anuluj
4. wyświetla potwierdzenie przerwania operacji
5. wyświetla stronę, z której scenariusz startował