wiki:UseCases/RemoveUser
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 17:07:55

Przypadek użycia - usunięcie użytkownika

scenariusz główny

warunki wstępne

scenariusz

lp. admin system
1. klika przycisk usuń (przy użytkowniku)
2. wyświetla prośbę o potwierdzenie usunięcia użytkownika
3. klika przycisk potwierdź
4. usuwa z bazy użytkownika
5. wyświetla komunikat o pomyślnym usunięciu użytkownika
6. wyświetla listę użytkowników

warunki wyjściowe

  • wybrany użytkownik usunięty

scenariusz alternatywny

warunki wstępne

brak

scenariusz

lp. admin system
3. klika przycisk anuluj
4. wyświetla komunikat potwierdzający anulowanie operacji
5. wyświetla listę użytkowników

warunki wyjściowe

brak