wiki:UseCases/RemoveUser

Version 6 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia - usunięcie użytkownika

scenariusz główny

warunki wstępne

scenariusz

lp. admin system
1. klika przycisk usuń (przy użytkowniku)
2. wyświetla prośbę o potwierdzenie usunięcia użytkownika
3. klika przycisk potwierdź
4. usuwa z bazy użytkownika
5. wyświetla komunikat o pomyślnym usunięciu użytkownika
6. wyświetla listę użytkowników

warunki wyjściowe

  • wybrany użytkownik usunięty

scenariusz alternatywny

warunki wstępne

brak

scenariusz

lp. admin system
3. klika przycisk anuluj
4. wyświetla komunikat potwierdzający anulowanie operacji
5. wyświetla listę użytkowników

warunki wyjściowe

brak