wiki:UseCases/ShowUsers
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 17:09:07

Przypadek użycia - wyświetlenie listy użytkowników

scenariusz główny

warunki wstępne

brak

scenariusz

lp. admin system
1. klika przycisk wyświetl użytkowników
2. wczytuje listę użytkowników z bazy
3. wyświetla listę użytkowników (np. jako tabelę)

warunki wyjściowe

brak