wiki:UseCases/login
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 17:29:35

Przypadek użycia - logowanie się do DashWiki

scenariusz główny

warunki wstępne

  • wyświetlona dowolna strona DashWiki
  • użytkownik nie jest zalogowany (gość)

scenariusz

lp. gość system
1. klika przycisk zaloguj się
2. wyświetla formularz logowania
3. wprowadza swój login i hasło
4. klika wyślij
5. weryfikuje podany login i hasło
6. jeśli OK: wyświetla bieżącą stronę w widoku użytkownika (głównie wzbogaconą o przyciski do edycji strony)

warunki wyjściowe

  • DashWiki zapamiętuje login użytkownika dla tej sesji

scenariusz alternatywny 1

warunki wstępne

brak

scenariusz

lp. gość system
3. gość wciska przycisk cancel
4. zamyka okno logowania
5. wyświetla bieżącą stronę bez zmian

warunki wyjściowe

  • DashWiki jest w tym samym stanie co przed wykonaniem scenariusza

scenariusz alternatywny 2

warunki wstępne

  • login i/lub hasło się nie zgadza

scenariusz

lp. gość system
6. wyświetla komunikat o nieudanej próbie zalogowania
7. powrót do punktu 2.

warunki wyjściowe

brak