wiki:UseCases/login

Version 1 (modified by tdrag, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia - Logowanie do DashWiki

Gość System
Gość klika przycisk "Login"
Wyświetla okno z prośbą o wprowadzenie loginu i hasła