wiki:UseCases/login

Version 12 (modified by dozzie, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia - logowanie się do DashWiki

scenariusz główny

lp. gość system
1. Gość klika przycisk login
2. Wyświetla okno z prośbą o wprowadzenie loginu i hasła
3. Gość wprowadza swój login oraz swoje hasło i zatwierdza je przyciskiem accept
4. Zamyka okno logowania i weryfikuje podany login i hasło
5. Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych, wyświetla bieżącą stronę w widoku użytkownika, tzn. wzbogaconą o przyciski do edycji strony

scenariusz alternatywny 1

lp. gość system
3. Gość wciska przycisk cancel
4. Zamyka okno logowania
5. Wyświetla bieżącą stronę bez zmian

scenariusz alternatywny 2

lp. gość system
5. Nieudana weryfikacja loginu i/lub hasła powoduje ponowne wyświetlenie okna do logowania wraz z informacją wrong login or password
6. Powrót do punktu 3 w Scenariuszu alternatywnym.