wiki:UseCases/login

Version 7 (modified by tdrag, 7 years ago) (diff)

--

Przypadek użycia - Logowanie do DashWiki

Scenariusz alternatywny

Lp. Gość System
1 Gość klika przycisk "Login"
2 Wyświetla okno z prośbą o wprowadzenie loginu i hasła
3 Gość wprowadza swój login oraz swoje hasło i zatwierdza je przyciskiem "Accept"
4 Zamyka okno logowania i weryfikuje podany login i hasło
5 Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych, wyświetla bieżącą stronę w widoku użytkownika, tzn. wzbogaconą o przyciski do edycji strony

Scenariusz alternatywny 1

Lp. Gość System
3 Gość wciska przycisk "Cancel"
4 Zamyka okno logowania
5 Wyświetla bieżącą stronę bez zmian

Scenariusz alternatywny 2

Lp. Gość System
5 Nieudana weryfikacja loginu i/lub hasła powoduje ponowne wyświetlenie okna do logowania wraz z informacją "Wrong login or password."
Powrót do punktu 3 w Scenariuszu alternatywnym