wiki:UseCases/logout
Last modified 8 years ago Last modified on 14.03.2013 16:37:00

Przypadek użycia - wylogowanie się

scenariusz główny

warunki wstępne

  • wyświetlona dowolna strona DashWiki
  • użytkownik jest zalogowany

scenariusz

lp. użytkownik system
1. klika na przycik wyloguj się
2. zapomina o sesji użytkownika (użytkownik staje się gościem)
3. wyświetla stronę w widoku gościa

warunki wyjściowe

  • DashWiki zapomina login użytkownika dla tej sesji